Remiss till specifik kompetens

Västra Götalandsregionen och Region Halland samarbetar också för att på bästa sätt använda specifik kompetens för så kallad sällan förekommande tandvård av patienter med remiss. Det kan gälla vård av barn med läpp-, käk- och gomdefekter eller jämförbara kraniofaciala missbildningar, samt även THS-vård (Tandvård inom Hälso- och Sjukvårdens avgiftssystem). Och det gäller all specialiserad tandvård där kompetensen har samlats på några kliniker i landet för att bevara och höja vårdens kvalitet med patienternas bästa för ögonen.

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m