Tandvård för vuxna

Alla vuxna som är folkbokförda i Sverige har rätt till ett tandvårdsstöd som består av två delar – ett allmänt tandvårdsbidrag samt en tandvårdsersättning som skydd mot höga kostnader.

 

Allmänt tandvårdsbidrag – ATB

Som vuxen betalar du fullt pris för din tandvård upp till 3000 kronor. Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning hos valfri tandläkare eller tandhygienist och det utbetalas av Försäkringskassan direkt till den behandlande vårdgivaren. Storleken på beloppet beror på din ålder. Och du kan spara bidraget i högst två år.

  • 22 – 29 år        300 kronor per år (600 kronor under två år)*
  • 30 – 74 år        150 kronor per år (300 kronor under två år)
  • 75+                    300 kronor per år (600 kronor under två år)

    * I Västra Götaland utgör detta bidrag en ersättning från Försäkringskassan till Regionen för den förlängda fria tandvården till unga vuxna till och med det år de fyller 24.


Högkostnadsskydd

Reglerna är enkla och gäller lika för alla – oavsett ålder. 

  • Du betalar 50 procent av kostnader mellan 3001 och 15000 kronor. Försäkringskassan betalar resten .
  • Du betalar 15 procent av kostnader över 15000 kronor. Försäkringskassan betalar resterande 85 procent .

Alltför dyr eller onödig tandvård ersätts inte

För att du ska ha rätt till tandvårdsersättning får dina behandlingar inte kosta mer än vad som anges Försäkringskassans referensprislista. All tandvård måste helt enkelt vara kostnadseffektiv och samhällsekonomisk för att du ska kunna få skydd mot höga kostnader. Du och din tandläkare kan naturligtvis välja en dyrare behandling, men då får du betala mellanskillnaden själv. Lagningar, kronor och broar ersätts i rimlig omfattning. Kosmetisk tandvård omfattas inte alls.
Försäkringskassan gör efterkontroller när det gäller större behandlingar – och när det finns misstanke om felaktigt utnyttjande av tandvårdsersättningen.


Särskilt tandvårdsbidrag – STB

Särskilt tandvårdsbidrag är för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk att din tandhälsa försämras. Du som därför har ett ökat behov av tandvård kan få särskilt tandvårdsbidrag med 600 kronor per halvår från Försäkringskassan. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengörning.

Abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård innebär att du kan avtala om en fast årlig avgift för din tandvård. Det allmänna tandvårdsbidraget används som delbetalning.

Kötider till Folktandvården

Kötider – allmäntandvård

Kötider – specialisttandvård

Kötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.

Missnöjd med tandvården? 

Om du inte är nöjd med din tandvård ska du i första hand prata med din tandläkare.
Klicka på länken nedan eller på rubriken i menyn om du vill veta vilken hjälp du kan få och vart du ska vända dig.

Missnöjd med tandvård?

Vårdgivare – definition

Offentlig vårdgivare är Folktandvården.
Privat vårdgivare är ett företag eller en enskild näringsidkare som ger tandvård.

Varje vårdgivare kan ha flera kliniker eller mottagningar.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m