Bättre villkor och förmåner

För att attrahera arbetssökande och för att behålla komptenta medarbetare erbjuder Västra Götalandsregionen anställda också andra förmåner utöver lön.

En del förmåner är generella och gäller alla anställda i Västra Götalandsregionen. Andra förmåner regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som anställd i Västra Götalandsregionen bättre villkor på många områden än vad som finns reglerat i grundläggande lagstiftning och hos andra arbetsgivare.

uiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m