Personalvision 2021

Att arbeta i Västra Götalandsregionen gör avtryck – hos människor, i samhället, för framtiden.

Västra Götalandsregionen som organisation och arbetsplats

 • genomsyras av ett kund-, patient- och medborgarperspektiv i alla led
 • innebär unika möjligheter till utveckling och karriär i hela Västra Götalandsregionen
 • ligger steget före och uppmuntrar nytänkande och kreativitet
 • kännetecknas av ett entreprenöriellt förhållningssätt
 • bedriver ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete där ny kunskap används och utvecklas
 • ser kompetens som en gemensam resurs där samtliga anställda ska ha en individuell kompetensutveckling
 • kännetecknas av ett prestigelöst samarbete över professionella och organisatoriska gränser
 • är föregångare i arbetet för jämställdhet och mångfald
 • betonar och premierar ledarskapets betydelse
 • är välkänd, uppskattad och har trygga anställningsförhållanden.

Medarbetaren

 • söker ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete och har därför valt Västra Götalandsregionen
 • bidrar med hela sin potential – kompetens, kreativitet, lust och empati
 • tar ansvar för och påverkar sin egen och verksamhetens utveckling
 • är självständig, flexibel och bra på att samarbeta
 • tar ansvar för sin hälsa och den gemensamma arbetsmiljön
 • är en god ambassadör för Västra Götalandsregionen och ser sin roll i helheten.

Chefen

 • företräder arbetsgivaren och är en god förebild
 • ser kommunikation som grunden för sitt ledarskap
 • skapar delaktighet, sätter tydliga mål, följer upp och återkopplar för att nå önskat resultat
 • motiverar, inspirerar och tar tillvara medarbetarnas initiativkraft
 • prioriterar sitt arbetsmiljöansvar, uppmuntrar ett hälsofrämjande arbetssätt och goda levnadsvanor. 


 

uiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m