Praktikplatser – en chans för individen och arbetsgivaren

 

I förgrunden: Monica Frejd Stillberg, Lena Larsson, i bakgrunden: Jan Terneby och Stig Lindholm.

 

Runtom i Göteborgsområdet, Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal samlas starka krafter för att bland annat leda in personer med funktionsnedsättningar till praktik inom Västra Götalandsregionen.
– Det är viktigt att det blir en win-win-situation där både personen och arbetsplatsen gynnas, säger Monica Frejd-Stillberg, handläggare för arbetsmarknadsnoden Göteborg.

Hon och hennes kollegor har en tuff uppgift: Att hitta praktikplatser inom Västra Götalandsregionens olika verksamheter till främst personer med funktionsnedsättningar. Ett par andra prioriterade områden är att samordna arbetet för långtidssjukskrivna och för personer i omställning.

För att lyckas med jobbmatchningen i det folktätaste området Göteborg har Monica Frejd-Stillberg fått skapa sin egen organisation, utöver den lokala styrgrupp som redan finns inom varje arbetsmarknadsnod. Bland annat har hon anställt en praktikhandläggare vars främsta uppgift är att ta fram och matcha praktikplatser för personer med funktionsnedsättningar. Sökandet sker vid allt från universitetssjukhuset Sahlgrenska till Folktandvården, Botaniska trädgården, folkhögskolor och centrala kanslier.

Runt 50 praktikplatser

– Så fort vi har hittat en praktikplats anmäler vi denna hos Arbetsförmedlingen i Stor-Göteborg. De ska då plocka fram en lämplig kandidat till platsen och så tittar vi gemensamt på hur individens behov ser ut, säger hon.

I början av maj i år kunde hennes arbetsmarknadsnod erbjuda 27 praktikplatser som var lämpliga för personer med olika grader av funktionsnedsättningar. Utöver dessa fanns det ytterligare ett tjugotal platser för övriga arbetslösa.

– Det är bra, men vi behöver bli ännu bättre, säger Monica Frejd-Stillberg och får medhåll av sin kollega Lena Larsson som är handläggare för arbetsmarknadsnoden Skaraborg.

Vill skapa goda exempel

Lena Larsson berättar att hon valt att jobba på ett lite annat sätt eftersom Skaraborg omfattar mindre antal förvaltningar, anställda och arbetsförmedlingar jämfört med Göteborg.

Jag har valt att personligen skapa nätverk, där Arbetsförmedlingen är den viktigaste aktören. Inledningsvis är det viktigt att skapa goda exempel som kan sprida sig inom noden. Någon bred inventering av praktikplatser har vi inte gått ut med än men till den 1 oktober ska det vara genomfört på samtliga förvaltningar, säger hon.

Arbetsmarknadsnoderna Sjuhärad och Fyrbodal arbetar på liknande sätt, med fokus på nätverkande för att så bra som möjligt kunna matcha ihop individer och praktikplatser.

Måste vara på riktigt

Praktikperioderna brukar vara i tre till sex månader och därefter ska några av dem förhoppningsvis leda till anställning med lönebidrag. Ingen praktikplats är den andra lik. Inom vården kan det handla om att läsa för patienter, på en folkhögskola kanske det finns ett behov av en extra stödperson i vissa klasser eller i ett Regionens hus behövs det kanske någon som plockar undan och städar borden i cafeterian. Andra platser kräver personer med högre kvalifikationer och en särskild utbildningsbakgrund.

Det här måste vara på riktigt. Ett gemensamt syfte med vår satsning är ju att höja kvalitén inom vår organisation också, säger Monica Frejd-Stillberg.

Utmaningen att hitta praktikplatser har varit extra svår hittills för alla handläggare eftersom man samtidigt tvingats brottas med en övertalighet och omställningskrav inom flera verksamheter i Västra Götalandsregionen.

Positiv satsning

Men både Lena Larsson och Monica Frejd-Stillberg ser att målet – ytterligare 100 personer i anställning med lönebidrag inom en treårsperiod – är fullt möjligt att nå. De ser hela satsningen på att organisera och samla olika krafter inom Västra Götalands län i arbetsmarknadsnoder som något oerhört positivt.

– Det är spännande att kunna hjälpa varandra över förvaltningsgränserna. Vi vill verkligen uppmuntra rörlighet inom regionen. Då gäller det att tänka fritt, och nu har vi ett bra forum för det, säger Monica Frejd-Stillberg.

Text: Malin Husár


Läs mer:

Arbetsmarknadsnoderna

Kontaktuppgifter

  

uiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m