Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Så kan kollektivtrafiken i Göteborgsområdet byggas ut – förslag klart

Tack alla som deltog i medborgardialogen! Nu är förslaget klart, och går ut på remiss. Även du kan tycka till! Läs mer:

Nextstop2035.se

Konsert på tyst buss

Västra Götalandsregionen och Västtrafik uppmärksammar Electricitys elbusslinje genom överraskningskonserter med Zara Larsson och Seinabo Sey.

Läs artikeln och se videon

Bussen som går på vatten

Nu kan du resa med tysta, avgasfria bussar som hämtar upp dig inomhus. Bussarna drivs med förnybar el, från vatten och vind. Följ med oss på resan!

Projektets webbplats

Varje dag görs över 900 000 resor med kollektivtrafiken i Västra Götaland. Resorna görs med bussar, spårvagnar, tåg och båtar. De senaste åren har resorna med kollektivtrafiken ökat kraftigt – och allt pekar mot att trafiken kommer att fortsätta att öka rejält.

Kollektivtrafiken innebär att möjligheterna till ett gott liv för de boende i Västra Götaland ökar. Om resenärerna upplever att de kan resa snabbt, enkelt och till en rimlig kostnad och väljer bort bilen, så ger det positiva effekter på tillväxt, klimat, stadsmiljö och mycket annat.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götaland

I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att du som medborgare är med och bestämmer om hur kollektivtrafiken ska utvecklas, varje gång du går och röstar.

Som kollektivtrafikmyndighet bestämmer vi hur kollektivtrafiken ska byggas ut och var man ska satsa för att det ska ge så stor effekt som möjligt. Det är politikerna i regionfullmäktige som beslutar i de stora och strategiska besluten. Men förslagen till stategierna och besluten arbetas fram i kollektivtrafiknämnden. Till sin hjälp har politikerna i nämnden tjänstemännen på avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur.
Västtrafik är ett av Västra Götalandsregionens bolag. De planerar och upphandlar den kollektivtrafik i Västra Götaland som, till ungefär hälften, finansieras med skattemedel. 

Öppet marknadstillträde

Från den 1 januari 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag som innebär fritt marknadstillträde i kollektivtrafiken. Det betyder att till exempel bussföretag fritt kan etablera nya linjer för att komplettera eller konkurrera med den trafik som är subventionerad och upphandlad genom Västtrafik AB.

Information om öppet marknadstillträde och anmälan av trafik

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m