Aktuellt

Aktuellt

 • Buss ohoj! söker bilister som vill vika cyklar

  13 mars 2017

  Fler ska lämna bilen hemma och istället cykla och resa med kollektivtrafiken. Det är tanken med projektet Buss ohoj! där deltagarna får låna cyklar, som efter cykelturen går att vika ihop och ta med sig på tåg, bussar och spårvagnar. - Vikcykeln gör de......

 • Skjutsgruppen och Västra Götalandsregionen gör en app för samåkning

  07 mars 2017

  Skjutsgruppen har funnits i tio, och tar nu steget in i mobilerna med en app som tas fram med stöd av Västra Götalandsregionen. Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen firar tio år och tar tillsammans med Västra Götalandsregionen fram en app för a......

 • Nöjdheten med Västtrafik ökar

  08 februari 2017

  Nöjdheten med Västtrafik har fortsatt öka under 2016. Det visar den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, där kunder och allmänhet svarar på frågor kring resvanor, kvalitet och service. Den årliga Kollektivtrafikbarometern, som Svensk......

 • Replik i GP: Så blir kollektivtrafiken bättre i Göteborg

  06 februari 2017

  Göteborg, Mölndal och Partille väntas växa rejält fram till år 2035. Kollektivtrafiken måste därför utvecklas med bland annat linbana, metrobussar och längre spårvagnar, skriver Stadstrafikforum Göteborg–Mölndal–Partille. Läs repliken i GP. ...

 • Billigare enkelbiljetter i Västtrafik To Go

  06 februari 2017

  Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland har beslutat att sänka priset på enkelbiljetter i appen Västtrafik To Go och att sänka rabatten på kontoladdning. Syftet är att erbjuda ett minst lika bra pris i mobilen som med Västtrafikkort. Förändringarna......

 • ​300 miljoner kollektivtrafikresor under 2016

  03 januari 2017

  Allt fler väljer att resa med kollektivtrafiken i Västsverige. Under 2016 passerade antalet resor 300 miljoner. Det innebär att Västra Götalandsregionen har nått halvvägs mot ett av de övegripande målen i trafikförsörjningsprogrammet: att fördubbla......

 • Nytt samarbete kring Göteborgs bytespunkter

  21 december 2016

  Västra Götalandsregionen, som regional kollektivtrafikmyndighet, har tillsammans med Västtrafik, Sveriges Bussföretag, Västra Sveriges Bussbranschförening, Göteborgs stad och Jernhusen enats om principer för samverkan kring kollektivtrafikens......

 • Fem miljoner till fortsatt utveckling av ElectriCity

  09 december 2016

  Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen vill att Västtrafik undersöker hur elbussar fungerar i tät stadsmiljö med mycket resenärer, och att inomhushållplatser utvecklas. Därför beslutade nämnden, under sitt möte den 9 december, att avsätta fe......

 • Så ska kollektivtrafiken i Västra Götaland utvecklas

  02 december 2016

  Regionfullmäktige har nu fastställt revideringen av Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. Det övergripande målet för utvecklingen av persontrafiken är att fler ska resa hållbart, och att marknadsandelen för kollektivtrafiken ska öka.......

 • Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats utsedd!

  05 oktober 2016

    Det finns mängder med cykelvänliga arbetsplatser i Västsverige, men bäst för cyklister är CPAC Systems i Mölndal. Under 2016 har de gjort vardagen extra lätt för sina cyklande medarbetare. – Cykling är bra för både vårt företag och för våra anställda......

 • Västtrafik får köpa in 40 nya tågfordon

  28 september 2016

  Regionstyrelsen godkände, den 27 september, ett beslut i Västtrafiks styrelse om att köpa in cirka 40 nya tågfordon under perioden 2018-2025. Tågen ska både ersätta gamla tåg men innebär också en utökning för att klara framtida resebehov. Kollektivtraf......

 • Sänkt pris på Regionen Runt-kortet och prisjustering med 2,5 procent

  23 september 2016

  Under kollektivtrafiknämndens möte den 23 september beslutades att Västtrafiks prisjustering för 2017 ska vara i genomsnitt 2,5 procent, vilket är lägre än tidigare år. Samtidigt bestämdes att priset för Regionen Runt-kortet ska sänkas. Prisjusteringen......

 • Fler ska välja att resa med kollektivtrafiken i Borås

  23 september 2016

  Snitthastigheten i kollektivtrafiken i Borås stad behöver öka, genom att framkomligheten förbättras. Dessutom behöver stadstrafikens varumärke stärkas. Det är två av de viktigaste slutsatserna för hur man ska få fler boråsare att resa med kollektivtraf......

 • Fortsatt utredningsarbete om framtidens kollektivtrafik

  19 september 2016

  Förslaget får stöd för de bärande delarna, men fördjupningar önskas 60 kommuner, nämnder, myndigheter, organisationer och enskilda personer och företag har lämnat synpunkter på remissversionen av Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partil......

 • Kulturen lockar besökare med ny samåkningstjänst

  01 juli 2016

  Västra Götaland har många kulturskatter, men vissa av dem kan vara svåråtkomliga utan bil. För att öka tillgängligheten lanserar nu Västra Götalandsregionen, tillsammans med Nordiska Akvarellmuseet, We Are Together , en samåkningstjänst där......

 • Framgångsrikt år för elbusslinjen

  15 juni 2016

  Efter ett år med eldriven busstrafik på linje 55 i Göteborg står det klart att förväntningarna infriats med marginal. Bussar och hållplatser får höga betyg från både resenärer och förare och tekniken har fungerat med hög tillförlitlighet. Antalet......

 • Fler kommuner får närtrafik den 19 juni

  13 juni 2016

  Nu utökar Västtrafik resmöjligheterna i Västra Götaland ytterligare. Från den 19 juni får kommunerna Ale, Härryda, Vänersborg och Öckerö närtrafik. Närtrafik är ett särskilt koncept för att resa kollektivt mellan landsbygd och tätort. Den som har långt......

 • Sänkt pris på Regionen Runt-kortet och prisjustering med 2,5 procent i kollektivtrafiken

  02 juni 2016

  Under kollektivtrafiknämndens möte den 2 juni beslutades att inriktningen för höstens beslut om prisjustering för 2017 bör ligga på i genomsnitt 2,5 procent, vilket är lägre än tidigare år. Samtidigt föreslås att priset för Regionen Runt-kortet sänks.......

 • Succé för Sveriges första elbusslinje

  15 april 2016

  "Linje 55 är både en linje med elbussar och en testarena", säger Ulrika Frick, kollektivtrafiknämndens ordförande.  I Göteborg rullar Sveriges första stadsbussar som helt går på el. Ett år efter starten står det klart att chaufförer och resenärer är......

 • Nöjdare resenärer och fler resor - Uppföljning av målen för kollektivtrafiken

  01 april 2016

  Under 2015 ökade resandet något jämfört med 2014, och sedan 2012 har ökningen varit nio procent. Även nöjdheten med kollektivtrafiken har ökat. Det visar den årliga uppföljningen av målen för kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet, som styr......

 • Så kan kollektivtrafiken i Göteborgsområdet byggas ut – förslag klart

  11 mars 2016

  Exempel på snabbuss med egen körbana Nya trafikslag, nya förbindelser mellan stadsdelar och snabbare resor i kollektivtrafiken. Det är i korta drag vad förslaget till framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Mölndal och Partille innebär. Sedan två år......

 • Femton västsvenska kommuner vill hitta de cykelvänligaste arbetsplatserna

  01 mars 2016

    Nu har femton av Västsveriges kommuner börjat leta efter arbetsgivare som vill bli mer cykelvänliga. Tanken är att få fler att cykla, och att utse "Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats".   – Cykling är ett hälsosamt färdmedel för såväl unga som......

 • Förslag på hur kollektivtrafiken i Västra Götaland ska utvecklas ute på remiss

  02 februari 2016

  I trafikförsörjningsprogrammet beskriver Västra Götalandsregionen hur kollektivtrafiken I Västra Götaland ska utvecklas. Nu görs en uppdatering av trafikförsörjningsprogrammet, och innan programmet fastställs går det nu ut på remiss. Trafikförsörjnings......

 • Next Stop 2035 – medborgardialog om framtidens kollektivtrafik

  30 september 2015

  Exempel på snabbusskoncept. Bilden är ett montage, plats och utseende på fordon är fiktiva. Just nu pågår en stor medborgardialog om hur kollektivtrafiken ska se ut i Göteborg, Mölndal och Partille om 20 år. Totalt genomförs drygt 30 fokusgrupper med......

 • Medborgardialog i Dalsland, om kollektivtrafikens roll i samhället

  20 april 2015

  Ulrika Frick, kollektivtrafiknämndens ordförande, och Karin Nodin, från pendlarföreningen berättar om sina intryck av dialogen Hur kan det bli enklare för människor att resa på ett hållbart sätt i Dalsland? Under två timmar den 16 april, diskuterades......

 • Öppet samtal om framtidens kollektivtrafik

  15 oktober 2014

  Cirka 130 personer var på plats när kollektivtrafikens framtid diskuterades i Älvrummet, den 14 oktober. Tillsammans med Göteborg, Mölndal och Partille utreder Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd hur kollektivtrafiken ska utvecklas i området......

 • Samåkning i Broddetorp - videointervju med de som ligger bakom

  28 maj 2014

  Ett nytt smart system för att samåka testas i Broddetorp. Med ny teknik lyfts konceptet med samåkning flera snäpp, vilket ger de boende på orten en bättre tillgänglighet till arbete, utbildning och service.    Hör Birgitta och Anders berätta om projekt......

 • Grundutbud för kollektivtrafik på landsbygden

  25 april 2014

  Ulrika Frick, kollektivtrafiknämndens ordförande, berättar om nämndens beslut. Nu är det klart hur mycket kollektivtrafik du som minst kan förvänta dig, om du bor på landsbygden. Kollektivtrafiknämndens beslut om ett grundläggande utbud i Västra Götala......

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m