Stöd till projektet Go:Smart och dialog om kollektivtrafikens utveckling

Kollektivtrafiknämnden stöttar Go:Smart – ett projekt som ska göra kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig och resandet mera hållbart. Det beslutade nämnden under sitt sammanträde den 19 april.

En testgrupp med cirka 100–150 hushåll kommer att utses för att prova tjänster och produkter. Det kan till exempel handla om en mäklartjänst där testgruppen får paketerbjudanden med hållbara vardagsresor, eller att de får poäng vid de tillfällen de använder hållbara transportalternativ – poäng som kan användas för att betala andra tjänster.

Projektet finansieras till hälften av innovationsmyndigheten Vinnova, med upp till tio miljoner kronor. Göteborgs Stad är projektledare och Västra Götalandsregionen är en av flera medsökande.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att bidra med 250 000 kronor under 2013 och 400 000 kr under 2014.

– Vi vill vara i framkant för att hitta de innovativa kollektivtrafiklösningarna för framtiden, säger Ulrika Frick, kollektivtrafiknämndens ordförande. Som ansvarig för kollektivtrafikens utveckling i länet bygger Västra Götalandsregionen nu upp arbetet med att främja forskning och utveckling inom kollektivtrafikfrågor.

Dialog om det regionala trafikförsörjningsprogrammet

Under nämndens möte diskuterades den strategiska utvecklingen för kollektivtrafiken i hela Västra Götaland. Dessa synpunkter kommer att diskuteras ytterligare med kommunerna, och nämnden kommer att fatta beslut om programmet under deras nästa möte, den 31 maj.

Protokoll och handlingar från nämndens möten

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m