Dialogdag om kollektivtrafiken

Ett stort tack till alla som deltog på dialogdagen den 27 mars!

Utvärdera dagen: http://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=12bf3c8fb850

Genom ert engagemang under dagen har nu regionala kollektivtrafikrådet fått med sig mycket i det fortsatta arbetet. Ni har gett oss en tydlig vink om att åtgärdspunkterna går i rätt riktning, signalerat vilka av dessa som är särskilt viktiga och talat om att det nu är dags att var och en av oss gör verkstad av punkterna.
 
Det som återkom mest under dagen var vikten av att tydliggöra roller och mandat, och att  kvalitetssäkra nuvarande forum. Det handlar om att tydliggöra syften och former för möten, att ”rita kartan” och visa helheten kring vilka frågor som hanteras var och på vilket sätt.
 
Återkoppling och utvärdering sker genom kollektivtrafikråden. Arbetet med att utveckla samverkan är en process som hela tiden måste pågå och vårdas.
 
/Ulrika Frick, regionala kollektivtrafikrådet

Om regionala kollektivtrafikrådet

Det regionala kollektivtrafikrådet består av representanter från kommunerna i Västra Götaland, och bereder strategier för kollektivtrafikens utveckling innan de beslutas av Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd.

Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet i länet.

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m