Ekonomi

Kollektivtrafikens omslutning för 2017 är 8,9 miljarder kronor. Den absoluta merparten går till den operativa verksamheten som sker i Västtrafiks regi..

Västtrafik finansierar sin trafik på, i huvudsak, två sätt: 

  • Driftbidrag – täcker cirka 50 procent av Västtrafiks omsättning
  • Biljettintäkter

Driftbidraget från regionen

De 4,3 miljarder som Västra Götalandsregionen ger som driftbidrag till kollektivtrafiken utgör cirka nio procent av regionens samlade regionbidrag till samtliga verksamheter.

Västra Götalandsregionen har fortsatt höga mål i det av regionfullmäktige antagna trafikförsörjningsprogrammet för åren 2017 -2020 (se trafikförsörjningsprogrammet)

Sedan Västra Götalandsregionen tog över helhetsansvaret för kollektivtrafiken (2012), har driftbidraget till Västtrafik ökat med 43 procent, cirka 1,3 miljard kronor. Satsningarna har varit många och omfattande med en god måluppfyllelse. Vilket bland annat visar sig i uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammet 2012 – 2016.

För mer och detaljerad information om årsredovisning 2016, detaljbudget 2017, samt kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik AB, se dokumenten i ”Läs mer” på sidans högermarginal.
 

Ger nytta och värde tillbaka till samhället

Kollektivtrafiken har en mängd olika fördelar för samhället. Det handlar till exempel om miljön, att binda samman olika delar av Västra Götaland och att skapa nya arbetstillfällen. Det handlar också om folkhälsa, om att minska antalet trafikolyckor och att underlätta människors vardag.

Västtrafiks uppskattning av samhällsnyttan

Västtrafiks årsredovisning 2011 finns uppskattningar som visar att när skattebetalarna bidrar med en krona till driften av kollektivtrafiken, så får samhället in 1,75 kronor tillbaka; till exempel genom minskade vårdkostnader, att parkeringsytor kan bebyggas, genom färre miljöfarliga utsläpp, minskat slitage på vägar, med mera.

Kontakt

Vill du veta mer?

Calle Blomberg
Controller
 
010-441 20 34

uiqt|wBkittm5jtwujmzoH%vozmoqwv5{mkittm5jtwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m