Forskning och utveckling

Genom att utveckla nya lösningar för kollektivtrafiken kan vi möta flera av de utmaningar Västra Götaland står inför.

Kollektivtrafiken har en viktig roll i att persontrafiken sker på ett mer hållbart sätt, och kollektivtrafiken är också ett viktigt medel för tillväxt.

I Västra Götaland är kollektivtrafiken en betydelsefull del i det innovativa kluster som finns kring transporter och logistik, ett förhållande som vi vill stärka och synliggöra.  Det handlar om att hitta bra lösningar för Västra Götaland, men också om att stötta utveckling av produkter och tjänster som kan säljas globalt.

För att stötta utvecklingen av kollektivtrafik ingår vi i både Samot och K2, två center som forskar om kollektivtrafiken.

Fler demoprojekt

Historiskt sett finns det mycket forskning om kollektivtrafik i Sverige, men den behöver bli mer samordnad och få en tydligare koppling till praktiken, vilket vi arbetar för.

Vi arbetar också för att den forskning som görs sedan testas här i Västra Götaland, att aktörerna interagerar med varandra och att de samspelar med omvärlden.

Exempel på satsningar:

ElectriCity är en stor satsning med tysta elbussar, som körs med förnyelsebar el och utan utsläpp. Busslinjen, som kommer att finnas i Göteborg, är också en möjlighet att testa och få finansiering för nya tjänster och produkter för en mer attraktiv kollektivtrafik. Projektet kommer att ge kunskap om hur städer och samhällen kan planeras, när nya platser blir tillgängliga för kollektivtrafik. 

Vi stöttar till exempel projekten Go:Smart och SeeMore som ska göra det lättare för människor att resa mera hållbart, i vardagen och kopplat till turistmål.

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m