Innovativa lösningar för landsbygd och skärgård

Sök medel för innovativa lösningar av kollektivtrafik på landsbygd och i skärgård!

Kollektivtrafik ska vara till nytta för resenärerna, samtidigt som den bör vara hållbar sett både till ekonomi och miljö. Därför behöver landsbygds- och skärgårdsområden ibland mer flexibla lösningar än vad linjelagd kollektivtrafik förmår att erbjuda.

Nu kan du, ditt byalag eller din kommun få möjlighet att utveckla nya, smarta, flexibla lösningar som ökar tillgängligheten på landsbygd och i skärgård.  Kanske vill ni lösa samåkning på ett smidigt sätt för att kunna arbetspendla eller öka tillgängligheten till turistmål.

Västra Götalandsregionen kan finansiera ett projekt med upp till 50%.

Inriktning för projekten

  • De bör vara innovativa
  • Ha lokal karaktär och ett lokalt engagemang
  • Projekten kan även handla om kollektivtrafik i vid bemärkelse, till exempel samåkningsprojekt

Ansökan

Har du en projektidé om kollektivtrafik som stämmer överens med ovanstående, kontakta Åsa Hult, 010-441 20 35.

Ansökningsblankett finns på sidan för "Program för hållbara transporter". Den fullständiga (ej förenklade) versionen ska användas.

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m