Bidrag till kollektivtrafikprojekt

Västra Götalandsregionen har tagit fram handlingsprogram för ett hållbart tillväxt - och utvecklingsarbete under 2013-2016. Ett av fyra profilområden är hållbara transporter.

Regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och kollektivtrafiknämnden investerar tillsammans 300 miljoner kronor för olika utvecklingsprojekt.

Projekt som ska utveckla kollektivtrafiken

En del av programmet är direkt avsett för projekt som direkt eller indirekt gynnar kollektivtrafikens utveckling, inom de prioriterade områdena:

  • Energieffektiv transportteknik
  • Förnybara drivmedel
  • Samhällsplanering och överflyttning (inklusive transporteffektivitet)

Din ansökan

Har du en projektidé om kollektivtrafik som leder till att uppfylla målen i handlingsprogrammen är du välkommen att kontakta Leif Magnusson,  , 010-441 20 38. Vi vill gärna diskutera din ide innan du skickar in en ansökan (ansökan går att ladda ned till höger).

uiqt|wBtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{mtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m