Bidrag till kollektivtrafikprojekt

Västra Götalandsregionen har tagit fram program för ett hållbart tillväxt - och utvecklingsarbete under 2017-2020. Ett profilområde är hållbara transporter.

Regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och kollektivtrafiknämnden investerar tillsammans 500 miljoner kronor för olika utvecklingsprojekt.

Projekt som ska utveckla kollektivtrafiken

En del av programmet är direkt avsett för projekt som direkt eller indirekt gynnar kollektivtrafikens utveckling, inom de prioriterade områdena:

  • Energieffektiv transportteknik
  • Förnybara drivmedel
  • Samhällsplanering och överflyttning (inklusive transporteffektivitet)

Din ansökan

Har du en projektidé om kollektivtrafik som leder till att uppfylla målen i handlingsprogrammen är du välkommen att ta kontakt. Vi vill gärna diskutera din ide innan du skickar in en ansökan (ansökan går att ladda ned).

uiqt|wBtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{mtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m