Öppet marknadstillträde i kollektivtrafiken

Sedan den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft i januari 2012 kan kommersiella aktörer bedriva kollektivtrafik i Västra Götaland. Så var inte fallet tidigare – då hade Västtrafik ensamrätt på att bedriva kollektivtrafik i länet.

Sedan lagändringen trädde i kraft kan en bussföretagare, till exempel, meddela den regionala kollektivtrafikmyndigheten (i Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen och kollektivtrafiksekretariatet) att man vill bedriva kollektivtrafik på en viss sträcka.

Den trafik som idag bedrivs av kommersiella aktörer i Västra Götaland, finns på sträckor där de kommersiella aktörerna ser att det finns en marknad som inte täcks av Västtrafiks upphandlade trafik.

Miljö och anpassning för funktionshindrade

Trafikförsörjningsprogrammet är den strategi som anger hur kollektivtrafiken i Västra Götaland ska utvecklas. I programmet ingår åtgärder för att skydda miljön och för att anpassa kollektivtrafiken till personer med, till exempel, funktionshinder. Trafikförsörjningsprogrammet och dess mål omfattar både kommersiell trafik och den trafik som bedrivs av Västtrafik.

Principer för tillträde till kollektivtrafikens bytespunkter i Göteborg

Upphandlad och kommersiell trafik har tillträde till kollektivtrafikens bytespunkter på samma villkor. Principer för tillträdet anges i nedanstående dokument.

Principer för tillträde till kollektivtrafikens bytespunkter

Protokollutdrag från Kollektivtrafiknämnden

Kontakt

Vill du veta mer?

Leif Magnusson
Miljö- och marknadsstrateg
 
010-441 20 38

tmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m