Öppet samtal om framtidens kollektivtrafik den 14 oktober, 2014

Cirka 130 personer var på plats när kollektivtrafikens framtid diskuterades i Älvrummet, den 14 oktober.

Tillsammans med Göteborg, Mölndal och Partille utreder Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd hur kollektivtrafiken ska utvecklas i området, till år 2035. I detta arbete efterlystes allmänhetens förslag, och dessa hittar du här nedanför. Fem av förslagsställarna fick tillfälle att beskriva för Älvrummets åhörare hur de tänkte sig utvecklingen, och under två timmar den 14 oktober, varvades presentationer med frågor och diskussioner.

Filmade presentationer 

 

Fortsatt arbete och återkoppling

Framtidsbilderna, och diskussionen kring dessa, tar vi med oss som ett underlag i vårt fortsatta arbete med att ta fram en målbild för hur kollektivtrafiken ska se ut år 2035, vilket beräknas vara klart under 2015.

Återkoppling med resultat kommer att ske på vår webbplats, direkt till de som deltagit i Älvrummet och eventuellt på ytterligare sätt. 

Förslag som skickats in

Nedan finns de förslag som skickats in till oss, och som uppfyller de kriterier på helhetstänk som vi ställde när vi efterlyste tankar för att utveckla kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille, på längre sikt.

Följande förslag presenteras i Älvrummet

Vision #1138 - Fredrik Stål

Planskild storkring - Mikael Bigert

Airway Högbana - Ingmar Andréasson, Peter Borchardt, Bengt Gustafsson, Jörgen Larsson, Arne Roslund, Olle Sölscher

Förslag till stomnätsplan för kollektivtrafiken i Stor-Göteborg - Olof Franzén

Spårvägsstaden Göteborg - Einar Hansson, Stefan Bydén

Övriga förslag

Förbättring av spårvägstrafiken i Göteborg - Claes-Göran Waborg

Älv, tunnlar och resecentra - Jan Lenander

CabiBUS - Kenneth Palmestål

Stadsbana XL - Hans-Olof Hansson

Förslag till spårvägsnät - Kurt Lundberg

Snabbspårväg ger tunnelbanehastighet - Gunnar Persson

Förslag till snabbspårvägslinjer - Claes-Göran Waborg

Stadsbana och förnyad spårväg - Hans Jörgensen

Ytterligare några har valt att skicka in funderingar eller förslag på några rader, eller med fokus på produktutveckling. Dessa förslag har vi valt att inte publicera här, eftersom de inte uppfyllt kriterierna, och har därmed kanske inte heller av avsändaren varit avsedda att presenteras bredare. Vi läser givetvis även dessa och låter det ingå i det material vi tittar på i det fortsatta arbetet.

Dina tankar om förslagen

De tankar som kom upp på mötet i Älvrummet, eller skickas in här, tar vi med oss i arbetet, men de publiceras inte här på sidan.

Förslag som skickats in i andra sammanhang

Dessa förslag har skickats in till Göteborgs stad innan vår efterlysning, men är av ungefär samma karaktär.

K2040

Kabinbana

 

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m