Miljö- och klimatstrategi

Miljö- och klimatstrategin stakar ut vägen för att nå miljömålen i trafikförsörjningsprogrammet.

En miljövinst när fler väljer att resa med kollektivtrafiken istället för med privatbil, är att transportsektorns totala miljöpåverkan kommer att minska.

I trafikförsörjningsprogrammet – det dokument som styr hur kollektivtrafiken i Västra Götaland ska utvecklas fram till år 2025 – beskrivs att kollektivtrafiken ska växa och hur detta ska ske.

Fasa ut fossila bränslen

I programmet finns också mål som anger att kollektivtrafikens miljöpåverkan ska minska, till exempel genom att:

  • Påverka människors val av färdmedel till fördel för fler resor med kollektivtrafik, gång eller cykel.
  • Fasa ut fossila bränslen successivt och göra kollektivtrafiken mer energieffektiv.

För att nå miljömålen i trafikförsörjningsprogrammet behövs en strategi som stakar ut vägen. Miljö- och klimatstrategin är ett viktigt underlag när Västtrafik ställer krav i sina upphandlingar.

Kontakt

Vill du veta mer?

Leif Magnusson
Miljö- och marknadsstrateg
 
010-441 20 38

uiqt|wBtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{mtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m