Pris- och sortimentsstrategi

Foto: Jeanette Larsson

Västra Götalandsregionen arbetar med att ta fram en ny pris- och sortimentstrategi som på sikt ska ge ett enklare och mera rättvist prissortiment för Västtrafik. I strategin beskrivs principerna för prissystem och sortiment. Här förklaras till exempel hur zonindelningen ska göras, hur sortimentet av biljetter och periodkort kan se ut och hur betalningen kan gå till för att göra resan smidig och enkel.

Under hösten 2013 har dialog med kommunerna skett i kollektivtrafikråden kring ett förslag till pris- och sortimentstrategi med genomförande i två steg. Dialogen visade att ”steg 1” med förenklingar hade brett stöd medan ”steg 2” med ny avståndsbaserad geografimodell väckte många frågor. Efter dialogen fattade Kollektivtrafiknämnden i december 2013 ett inriktningsbeslut om ”steg 1” med förenklingar, med sikte på genomförande under 2015/16. Avseende ”steg 2” valde man att fortsätta utreda frågan.

Pris- och sortimentstrategin ”steg 1” beslutades i regionfullmäktige i februari 2014. Beslutet innebär att Västtrafik får i uppdrag att genomföra förenklingar av biljettsystemet och biljettsortimentet.

Förenklingarna i ”steg 1” innebär bland annat att check-ut försvinner, gränssnittet på biljettmaskinerna förenklas, en app-lösning för smartphone införs som ett komplement till Västtrafikkortet. Vi kommer också att förenkla prissortimentet och göra det mera enhetligt och överskådligt i hela regionen, samt införa någon form av ”flexi-kort” mer attraktiv prissättning för dem som reser några dagar per vecka.

Kontakt

Vill du veta mer?

Jörn Engström
Utredningsledare
 
010-441 20 40

uiqt|wBrwzv5mvo{|zwuH%vozmoqwv5{mrwzv5mvo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m