Servicenivå på landsbygd

Anropsstyrd trafik kan vara ett alternativ på platser med få resenärer. Foto: Thomas Harrysson

Hur servicenivån inom kollektivtrafiken ska se ut på landsbygden beskrivs i landsbygdsutredningen.

Landsbygdsutredningen, som nu har beslutats, har tagits fram av kollektivtrafiknämnden i samråd med Västra Götalands kommuner. För första gången fastställs vilket utbud av kollektivtrafik du kan vänta dig om du bor på landsbygden. Beslutet innebär att Närtrafik (beställningsbar trafik i mindre fordon) kommer att byggas ut i många kommuner, och att en del orter kan få utökad linjelagd trafik. Denna utbyggnad kommer att ske successivt de närmaste åren.

Ett grundutbud för kollektivtrafiken är viktigt, för att till exempel äldre, ungdomar och andra utan tillgång till bil, ska kunna nå service som vårdcentraler, apotek och livsmedelsbutiker.

Eftersom det handlar om just en miniminivå, ska det vara möjligt att ha mer kollektivtrafik än så, där behoven finns.

Landsbygdsutredning- kollektivtrafik i Västra Götaland

 

Ulrika Frick berättar om landsbygdsutredningen

 

Närtrafik

Närtrafik är en variant av anropsstyrd trafik, som Västtrafik erbjuder. Se länken ovan för information om vad som erbjuds i Västra Götalands kommuner.

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m