Delmål 2: Nöjdhet 85–90 procent år 2025

För att öka kollektivtrafikens marknadsandel är det viktigt att så många som möjligt är nöjda med kollektivtrafiken. Minst 85–90 procent av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken år 2025. Trafikförsörjningsprogrammet beskriver fyra strategier för att öka nöjdheten:

1 | Förbättra pålitlighet och punktlighet. Om kollektivtrafiken ska vara ett fullgott alternativ måste resenären kunna lita på att resan kan genomföras som planerats. Det betyder att fordonet kommer och går i tid. Antalet inställda turer måste minimeras och punktligheten förbättras.

2 | Erbjud ett grundutbud i områden där få reser. Det ska finnas ett grundläggande utbud i områden med litet resande, vilket innebär att kollektivtrafiken har ett ansvar för att invånare som bor utanför de etablerade kollektivtrafikstråken kan ta sig till närmsta större tätort. Där det inte finns underlag för linjelagd trafik ska resan kunna göras med till exempel anropsstyrd trafik.

3 | Skapa ett attraktivt biljettsystem. Resenärens uppfattning om hur lätt det är att köpa och betala sin biljett och vad resan kostar påverkar i hög grad hur nöjd man är med kollektivtrafiken. Därför är arbetet med att skapa ett attraktivt biljettsystem särskilt viktigt.

4 | Arbeta med att stärka Västtrafiks varumärke. Varumärket Västtrafik är väl känt av invånarna i regionen. Ett starkt varumärke som förknippas med positiva värden ger fördelar för kollektivtrafiken. Ett bra sätt att utveckla varumärket i positiv riktning är att utveckla bemötandet och servicen till resenärerna.

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m