Delmål 4 - Minska miljöpåverkan

Genom att allt fler människor väljer att resa med kollektivtrafiken kommer transportsektorns totala miljöpåverkan successivt minska. Till följd av den miljö- och klimatstrategi som kollektivtrafikbranschen driver kommer även miljöpåverkan från kollektivtrafiken att minska.

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver två strategier som ska minska såväl transportsektorns som kollektivtrafikens miljöpåverkan:

1 | Arbeta med mobility management. Genom att påverka människors val av färdmedel till fördel för fler resor med kollektivtrafik, gång eller cykel kommer persontrafikens negativa miljöpåverkan att minska.

2 | Fortsätt att följa miljö- och klimatstrategin. År 2025 ska kollektivtrafiken drivas av förnybar energi till 95 procent samtidigt som energianvändning, buller och avgasutsläpp har minskat.

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m