Så revideras programmet

Vart fjärde år görs ett större omtag på trafikförsörjningsprogrammet. Vi stämmer av målen, diskuterar med kommuner, lyssnar på olika intressenter och grupper och gör justeringar - för att utveckla en attraktiv och bra kollektivtrafik i Västra Götaland.

På denna sida berättar vi var i processen vi befinner oss och publicerar en del av det underlag som vi arbetat fram under resans gång.

Trafikförsörjningsprogrammet beslutat

Under februari till och med maj var revideringen av trafikförsrjningsprogrammet ute på remiss. Regionfullmäktige tog beslut om programmet den 29 november 2016.

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m