9 miljoner till nya utvecklingsprojekt

Den 8 december fattade Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslut om medel till nya utvecklingsprojekt. Bland projekten som beviljats medel finns flera som syftar till att stärka tillgängligheten i ett interkulturellt perspektiv, till exempel Mångkulturellt ljudboksbibliotek, Rydsmultikulti och Vårens mångfald. En kulturfestival för personer med intellektuella funktionshinder - en del av Göteborgs Kulturkalas 2010 får också regionalt stöd. Lokal samhällsutveckling, genusfrågor och utforskande av ny teknik och kultur är andra tydliga trender i höstens beslutsomgång. 

Länk till projektbeslut 091208 

 

 

uiqt|wB&rmvv%y5pwtu{|zivl5rmzvjmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5pwtu{|zivl5rmzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m