Västra Götalandsregionens kulturnämnds detaljbudget 2010

Västra Götalandsregionens kulturnämnds detaljbudget 2010 som pdf  (som wordfil)
obs! Detaljbudgeten rapporteras in till regionstyrelsen 1 november och den kan justeras innan dess. 

uiqt|wB&rmvv%y5pwtu{|zivl5rmzvjmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5pwtu{|zivl5rmzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m