Ändrade regler för projektstödet

På grund av en striktare tolkning av kommunallagens regler om stöd till näringsidkare förändras nu kriterierna för vem som kan söka stöd till utvecklingsprojekt.

Från och med höstens ansökningsomgång (sista ansökningsdag 15 september) kan följande organisationsformer söka stöd till utvecklingsprojekt. För några av organisationsformerna krävs det dock att särskilda dokument bifogas (se nedan):

 • Kommunala bolag och förvaltningar
 • Icke vinstdrivande aktiebolag (AB)
 • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB)
 • Ekonomiska föreningar (efter särskild prövning)
 • Ideella föreningar
 • Stiftelser (efter särskild prövning)

Följande dokument ska bifogas ansökningen om stöd för utvecklingsprojekt:

Icke vinstdrivande aktiebolag (AB) bifogar sin bolagsordning där det ska framgå att bolaget är icke vinstdrivande.

Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB) bifogar sin bolagsordning där det ska framgå att bolaget har särskild vinstutdelningsbegränsning.

Ideella föreningar bifogar F-skattsedel (om föreningen söker stöd för lönekostnader).

Ekonomisk förening godtas som stödmottagare förutsatt att det finns en skälig anledning från offentligt perspektiv till att föreningen drivs som en ekonomisk förening och inte som en ideell förening. Denna bedömning görs utifrån föreningens stadgar, eventuellt kompletterade av samtal mellan kultursekretariatet och föreningens företrädare. Följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Föreningens stadgar
 • Ägarnas bolagsordningar (om föreningen är bildad av en grupp företag)
 • F-skattsedel (om föreningen söker stöd för lönekostnader)

Stiftelser godtas som stödmottagare förutsatt att innehållet i projektet som stiftelsen söker stöd för stämmer överens med stiftelsens ändamål enligt sitt stiftelseförordnande. Följande dokument bifogas ansökan:

 • Stiftelsens stiftelseförordnande
 • F-skattsedel (om föreningen söker stöd för lönekostnader)
uiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m