Biografstöd 15 november

Stödet kan sökas av både kommun, biografförening eller biografägare.

Tänk nytt och satsa på att nå nya målgrupper för biografen. Öka publiktillströmningen, inte minst viktigt med tanke på en ev statlig medfinansiering av digital utrustning som enligt Filmutredningen ska kunna sökas av biografer med "framtidsförutsättningar"!

Välkommen med er ansökan till    senast nästa måndag 15 november. 

Läs mer på www.vgregion.se/film.

uiqt|wBzmoqwvmv{p}{5}llm%vittiH%vozmoqwv5{mzmoqwvmv{p}{5}llm%vittiH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m