De första "Kultur i vården"-projekten beviljade av kulturnämnden

I regionfullmäktiges budgetbeslut för 2014 ökades kulturnämndens ram med 6 miljoner kronor, varav 2 miljoner kronor är avsedda för satsningar inom området Kultur i vården. Nu har första projektansökningsomgånden avslutats och kulturnämnden beslutat om de första projekt som ska bli verklighet.

Den 20 mars beslutade kulturnämnden att avsätta en miljon kronor för att stimulera till gränsöverskridande projekt. Projekten utlystes i början av april med sista ansökningsdatum den 16 maj. Vid ansökningstidens slut hade 17 ansökningar inkommit, varav stöd föreslås till två av projekten, som alltså blir först ut i Västra Götalandsregionens satsning på kultur i vården.

Anledningen till att många av ansökningarna avslås är avsaknaden av samverkan med hälso- och sjukvården, vilket delvis kan förklaras med att insatsområdet är nytt och att ansökningstiden varit kort. Man kan anta att de kulturaktörer som söker inte hunnit förankra projekten till verkliga samarbetsprojekt med hälso-/sjukvården.

De projekt som fick stöd i denna första omgång är projekt med ett tydligt medborgarperspektiv och som använder en beprövad och professionell metod för att arbeta med kultur i vården. Projekten bedöms också ha så pass många etablerade samarbetsparter att de kan sätta avtryck och därmed leva vidare efter projektperiodens slut.

De beviljade projekten är

  • Västarvet och Närhälsan i samarbete, 350 000 kronor
  • I rörelse, Claudia Theel, 60 000 kronor

Nya ansökningstillfällen är att vänta och kommer att utannonseras här på hemsidan.

uiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m