Europeisk konferens om statistik för kultur och kreativa näringar

Hur mäts satsningarna på kultur och kreativa näringar? Hur skapas ett faktabaserat underlag till beslutsfattare? Kan vi tydligare visa i vilken utsträckning kulturella näringar bidrar till att skapa jobb och ekonomisk utveckling? Är det möjligt att samla jämförbara data?

Kulturnämnden vill bidra till att de olika administrativa nivåerna talar med varandra, därför bjuder vi in till en konferens med den färska europeiska rapporten från expertgruppen Essnet Kultur som utgångspunkt.

De båda myndigheterna för Kulturanalys respektive Tillväxtanalys kommenterar rapporten och de brysselbaserade konsulterna KEA presenterar sin studie där man strävat efter att mäta insatser för kreativa näringar i olika europeiska regioner.

Konferensen är en del av ett möte för Interreg IVC-projektet CREA.RE där Västra Götalandsregionen är part.
Deltagare på konferensen är tjänstemän och politiker från 10-15 europeiska regioner och även nordiska nationella tjänstemän.

Konferensen är inte öppen för allmänheten men press och media är varmt välkomna att följa koferensensen och den intresserade kommer även att kunna följa talare och paneldiskussion via streamad video direkt på Kultursekretariatets hemsida. Mer info om detta kommer inom kort.

Läs mer om konferensen CREA.RE 

uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m