Frispel - Kulturnämnden godkände fördelning

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen godkände igår, 2013-09-18, det beslut om tilldelning av Frispelsstöd som fattats av Frispelsjuryn. 

Frispel vill stimulera till kulturella laboratorier och tankesmedjor runtom i Västra Götaland. Stödet är till för att skapa möjligheter att testa nya idéer på kulturområdet och är ursprungligen ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och den numera avslutade stiftelsen Framtidens kultur.

De ansökningar som beviljas är: 

Kultureliten -  ”A Feast of Girls”, 35 000 kr
Cecilia Josefson radioproduktion – ”Disken, Ligeti, flyget…”, 70 000 kr
Björn Perborg – ”Resandets konst”, 31 500 kr
World Dance Company – ”Friends by accident”, 100 000 kr
Föreningen Koloni – ”Koloni på drift”, 150 000 kr
Teater Kaiserin – ”Humorserie – pilotstudie”, 82 750 kr
Staffan Hjalmarsson – ”Liksäcksfabriken”, 127 500 kr

För att läsa mer om Frispel och läsa dokumentet med ytterligare fakta om beviljandet om stöd, klicka här

uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m