Hur långt är ett snöre?

En ny skrift med frågor och svar om kulturella och kreativa näringar

Det kan vara svårt att diskutera om konst, kultur och företagande, kontroversiellt ibland och ofta förvirrande. Begreppen som används är oklara och omstridda. Diskussionerna förs på olika nivåer samtidigt och blandas följaktligen samman.

Den här skriften är upplagda som en lathund med fokus på kulturföretag, en ”Kulturföretagande för dummies”, i fråga-svar-form. Den rör sig från övergripande och principiella frågeställningar ned till konkreta frågor. Frågor som kulturföretagaren, tjänstemän med ansvar för kultur- och näringslivsutveckling eller kultur- och näringspolitiker möter varje dag.

Ladda ner "Hur långt är ett snöre?"

Här kan du läsa mer om kulturella och kreativa näringar

uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m