Kreativa Europa - 10 december

Kreativa Europa är EU-kommissionens program för kultur och media. Nästa utlysning för projektomgång kommer 10 december, och man kommer att kunna söka fram till första veckan i  mars. Via denna länk finner man mer information inom kort:
 
Därför inbjuder kultursekretariatet till ett seminarium för dig som är intresserad av Kreativa Europa, den 15 januari kl 13.
Plats meddelas senare.
Anmälan till:  
uiqt|wBivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m