Kulturministern till Frändefors

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth besöker fritidshemmet i Frändefors nu på onsdag för att studera det läsfrämjande projektet Kliv 3.0. Projektet drivs och finansieras av Kulturnämnden i Västra Götaland tillsamman med bland annat Kultur i Väst, Västarvet och Statens kulturråd.

Kliv 3.0 drivs av lusten i och till läsning. Målsättningen är att utveckla ett professionellt samarbete mellan bibliotekarier och fritidspedagoger för att främja barns lust att läsa vid sidan av den läsning som förekommer i skolarbetet. Genom att fokusera på elevernas lust att lära ska projektet stimulera till ett ”läslyft” samtidigt som läsfrämjande miljöer skapas.
Vänersborgs kommun är en av nio kommuner i Västra Götaland som deltar i projektet som syftar till att stimulera barnens lärande genom att samverkan mellan skolan och kulturaktörer.

Litteraturens ställning i Sverige utreddes 2012. Då konstaterades att befolkningens läsvanor ligger på en hög nivå, det publiceras mer litteratur än någonsin och Sverige har för att vara ett litet språkområde stora exportframgångar på Litteraturområdet. Men samtidigt som bilden i stort var positiv finns ett antal orosmoln som hotar litteraturens ställning framöver. Främst gäller detta de unga generationernas läsfärdighet och läsvanor som har försämrats. Kliv 3.0 ska pågå fram till slutet av 2014 och resultatet kommer att spridas till samtliga kommuner i Västra Götaland.

Läs mer om Kliv 3.0

Kontakt: 
Pia Wretlind, Projektledare KLIV 3.0
Telefon: 0767-882720
Epost:  

uiqt|wBxqi5%wzm|tqvlH%vozmoqwv5{mxqi5%wzm|tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m