Kulturnämnden i VGR ger stöd till biografer

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har sedan 2008 ett biografstöd som kan sökas av kommuner, föreningar eller enskilda biografägare för att utveckla biografen som mötesplats och skapa nya visningsformer. Stödet kan sökas tre gånger om året.

I årets andra omgång har tre ansökningar inkommit från ArchFilm (Göteborg), Capitol (Göteborg) och Filmis (Uddevalla). De tre ansökningarna beviljades stöd från kulturnämnden den 11 juni med totalt 98 750 kronor.

  • ArchFilm, Okidoki arkitekter, tilldelas 30 000 kronor
  • Filmstudio för barn, Bio Capitol, tilldelas 50 000 kronor
  • Nordisk filmfestival, Uddevalla filmstudio, tilldelas 18 750 kronor 

Stöd till digitalisering

Sedan 2011 stöttar kulturnämnden även digitalisering av biografer i Västra Götaland. Tidigare låg summan på en miljon kronor om året vardera för kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden. I år är summan 500 000 kronor från kulturnämnden. Under årens lopp har 47 salonger runtom i Västra Götaland digitaliserats med hjälp av Västra Götalandsregionen.

Den regionala finansieringen förutsätter att kommunen medfinansierar med minst lika mycket.  Under 2014 har kulturnämnden tre ansökningstillfällen: den 15 mars, 15 maj och den 15 oktober. Det här är således den andra omgången för året.

Till omgången har årets hittills enda ansökan inkommit och resulterade i att kulturnämnden den 11 juni beviljade 80 000 kronor för medfinansiering av digitalisering av Bio Capitol, salong 2. 

uiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m