Kulturnämnden lanserar mikrofinansiering den 1 januari

Den 1 januari öppnar Västra Götalandsregionens sida för mikrofinansiering av kulturprojekt på crowdculture.se. Det innebär att du som vill finansiera ett kulturprojekt med hjälp av mikrofinansiering också får del av offentliga medel från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.Kulturnämnden lägger 200 000 kronor/år i fonden. 

Alla juridiska personer som har kulturprojekt som utförs i Västra Götaland kan söka stöd ur den regionala fonden på webbplatsen crowdculture.se - är du en privat aktör kan du söka stöd ändå men utan den offentliga finansieringen. 

Att söka mikrofinansiering för ett projekt innebär att du redan i tidigt stadium testar din idé på din potentiella publik. Om du är redo att offentliggöra ditt projekt så skall du pröva crowdculture. 

1. Hur går det till? Läs igenom crowdfundingskolan.

2. Hur har andra gjort? Titta på lyckade exempel här.

3. Frågor? Kontakta Västra Götalandsregionens kultursekretariat: Ylva Gustafsson, 010-441 33 13,  

Du kan läsa vårt pressmeddelande om kulturnämndens satsning på mikrofinansiering på vårt pressrum men också titta på en film som berättar mer i vår YouTube-kanal. Du hittar också, framöver, all information om mikrofinansieringen här på kultursekretariatets hemsida, under fliken "Stöd och bidrag".

%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m