Kulturstrategiska uppdrag och stöd för utvecklingsprojekt beslutade

Vid kulturnämndens sammanträde idag, den 13 juni, beslutades om tilldelning av kulturstrategiska uppdrag och stöd för utvecklingsprojekt. För mer information, se pressmeddelande här. Du kan också ta del av beviljade såväl som avslagna projekt och uppdrag på länkarna nedan.

Lista över beviljade samt avslagna ansökningar till kulturstrategiska uppdrag juni 2012

Lista över beviljade samt avslagna ansökningar till stöd för utvecklingsprojekt juni 2012

uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m