Landskapsforum Väst - Gemensamma visioner för landskap

Den 12-14 september, 2013
Trädgårdens skola i Mariestad

LANDSKAPSFORUM VÄST är en konferens som syftar till att öka dialog mellan regionala och nationella myndigheter, kommuner, företag, ideella organisationer/intresseorganisationer, markägare och allmänheten. Konferensen har stort fokus på samverkan mellan aktörer. Under konferensen lyfts nationella och internationella exempel och landskapsperspektiv i seminarieform och genom exkursioner i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Konferensen är en mötesplats för erfarenhetsutbyte och diskussion.

KONFERENSEN riktar sig till människor och organisationer som har intresse att medverka i bred dialog kring landskap, så som ideella föreningar, medborgare, myndigheter för fysisk planering, regionala och nationella myndigheter, m fl.

REGISTRERINGEN stänger den 2 september 2013. Du ges möjlighet att registrera dig på hela eller delar av konferensen.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Sveriges hembygdsförbund, Göteborgs universitet, Civilscape, Unesco m.fl.

För anmälan, program och ytterligare information, se www.vanerkulle.org

uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m