Miljoner att söka för kulturaktörer

Västra Götalandsregionen tar nu viktiga steg för att skapa bättre förutsättningar för kulturutövare att leva på sin kompetens. Satsningen innebär miljoner att söka för kulturaktörer och föreningar som vill ta tillvara kulturens drivkraft i den lokala utvecklingen i Västra Götaland.

Satsningen är en del av Västra Götalandsregionens handlingsprogram för att näringsutveckla kultursektorn som finansieras av och är framtaget i samarbete mellan kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden.

Syftet med satsningen är att: 

  • Utveckla företagandet inom kulturområdet 
  • Bättre ta tillvara kulturen som drivkraft i den lokala utvecklingen
  • Skapa bättre förutsättningar för aktörer att leva på sitt kulturutövande.

Programmet riktar sig i första hand till aktörer med en verksamhet

Handlingprogrammet, information om ansökan och kontaktinformation

uiqt|wB&rmvv%y5pwtu{|zivl5rmzvjmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5pwtu{|zivl5rmzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m