Möt sju politiker i kulturnämnden!

Västra Götalandsregionen är den största finansiären av kultur på regional nivå i Sverige. Men att regionen förvaltar några av landets främsta kulturaktörer genom en politiskt styrd organisation är inte känt för alla. I den nya filmserien "5 minuter kulturpolitik" lär du känna Västra Götalandsregionens kulturnämnd för att sätta fokus på kulturen inför regionvalet i höst.

I "5 minuter kulturpolitik" får du möta representanter från partierna i kulturnämnden. De sju politiker berättar om sin syn på kulturpolitiken och vilka frågor de brinner extra mycket för. Politkerna har själva valt platsen för intervjun och vi besöker allt från Gamla Ullevi till Röda Sten.

- Västra Götalandsregionen är en stor aktör inom hälso- och sjukvård och investerar tungt i vägar och kollektivtrafik. Det är naturligt att de frågorna dominerar. Men det finns också mycket annat. Att vi fördelar drygt 1,3 miljarder kronor per år till kulturverksamhet i hela Västra Götaland medför ett stort ansvar. Både för att göra det på ett förnuftigt sätt, men också att upplysa invånarna om att deras röster kan påverka vilka beslut som fattas om kulturverksamhet som ofta har en viktig plats i deras liv, säger Alex Bergström.

Varje onsdag i sju veckor framöver släpps en ny film tills alla partierna har fått synas. Därefter kan naturligtvis alla filmerna ses och delas fram till valet. Turordningen som filmerna släpps i har avgjorts med lottens hjälp och först ut är miljöpartiets Anna Sibinska.

Se filmerna om Västra Götalandregionens kulturnämnd på här


uiqt|wB&uizqm5{kpwvjmksH%vozmoqwv5{muizqm5{kpwvjmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m