Nya riktlinjer för tillgänglighet ute på remiss

Västra Götalandsregionen har som mål att alla människor oavsett funktionsförmåga ska kunna ta del av kulturlivet, både som besökare och utövare. För att fortsätta det arbetet har kulturnämnden beslutat att skriva om riklinjerna för tillgänglighet inom scenkonst och utställning. Nu har de riktlinjerna gått ut på remiss.

Förslaget har tagits fram i samarbete mellan regionens kultursekretariatet och rättighetskommitténs kansli och de regionala förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet . En referensgrupp, bestående av representanter från regionens Råd för funktionshinderfrågor, Bohusläns museum, Göteborgs stadsteater, Teater Kattma och We Sign har deltagit i arbetet.

De riktlinjer som fanns var i huvudsak inriktade på besökarna till kulturinstitution. Det nya förslaget riktar sig också till att personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att vara anställd eller medaktör på olika sätt inommkulturverksamheter. Den utvecklingen är nödvändig för att tillgodose samhällets behov av ökad mångfald. Kulturinstitutioner behöver och ska samverka mer med samhället och det fria kulturlivet och behöver öka tillgängligheten i en vid bemärkelse.

Remisstiden pågår till 2014-04-30 och beslut väntas tas under våren/sommaren.

Förslag till nya riktlinjer

Vill du veta mer? Kontakta Birgitta Adler  

jqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m