Nytt idrottspolitiskt program!

framsida på nya idrottspolitiska programmet

Under våren har kultursekretariatet tillsammans med distriktsidrottsförbunden och handikappidrottsförbunden som verkar inom regionen arbetat fram en uppdatering av det idrottspolitiska programmet. Programmet visar överskådligt och enhetligt vad idrotten betyder och har för roll i samhället med fokus på idrottens möjligheter i regionen.

Några prioriterade områden utgör grund för fördelning av regionens medel till idrottsrörelsen och ska även utgöra en bas för satsningen på ledarutveckling. Dessa prioriterade områden är: vidgat deltagande, trygg idrott och trygga miljöer, etik och moral, tillgänglighet, hälsa, integration och internationalisering, jämlikhet, jämställdhet och miljö.

Du kan ladda ner det nya idrottspolitiska programmet här, men du hittar det också inom kort under menyfliken "Dokument och media" i vänsterspalten.

Vill du veta mer om Västra Götalandsregionens arbete med idrottsfrågor?
Kontakta Birgitta Adler på telefon: 0761-00 46 68
eller e-post:  

jqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m