Nytt stöd till förprojektering av internationella samverkansprojekt

Nytt stöd till förprojektering av internationella samverkansprojekt

Fokus för Kulturbryggans andra tematiska utlysning 2013 är internationella samverkansprojekt. Bakgrunden är det ökade intresset för att delta i internationella kulturprojekt, men möjligheten att söka stöd för utvecklingsfasen i ett samverkansprojekt har hittills varit begränsad.

I augusti kommer det därför att finnas möjlighet att ansöka om förprojekteringsmedel för utveckling av internationella samverkansprojekt hos Kulturbryggan. Särskilt prioriterat i utlysningen är det kommande EU-programmet Kreativa Europa 2014-2020. I programmet kommer samverkansprojekt fortsatt att utgöra en grundläggande del. Denna utlysning ger möjlighet att utveckla och skapa starka europeiska partnerskap och utarbeta innovativa projektidéer.

Föreningar, organisationer eller institutioner i utvecklingsfasen av ett internationellt samverkansprojekt kan söka stöd om max 100 000 kronor.

Ansökan kan göras från den 21 augusti till den 2 september 2013 kl. 12.00.

Läs mer om utlysningen på Kulturbryggans webbplats.

För mer information kring EU och europeiska samarbetsprojekt, kontakta kultursekretariatets handläggare Annika Strömberg på telefon: 010-441 21 72 eller e-post:  

Observera att varken Kulturbryggan - eller det nya stödet - är direkt knutet till Västra Götalandsregionen men informationen bedöms vara intressant för våra samarbetspartners i regionen och därför vill kultursekretariatet tipsa om det.

ivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m