Rapport kartlägger kulturturismens aktörer

Som en del av Västra Götalandsregionens kulturnämnds arbete med att utveckla natur- och kulturturismen har Handelns Utredningsinstitut (HUI) genomfört en kartläggning av kulturturismens aktörer i Västra Götaland. Kartläggningen har föredragits för intressenterna, liksom för kulturcheferna i Västra Götaland. Nu kan du som är intresserad också hitta dem här på kultursekretariatets hemsida. 

Klicka här för att komma till kartläggningen.

uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m