Rapport och filmer från konferensen Tänk om 1

Kanske var du en av de som deltog på vår konferens om vidgat deltagande i Göteborg, 8-9 april 2013? Kanske hade du velat komma, men fick förhinder? Hur som helst är du nog intresserad av att bläddra i vår rapport från konferensen! Du hittar den på länken nedan. Sprid den gärna till alla som du tror kan vara intresserade. 
 
Rapport från Tänk om 1: http://www.vgregion.se/upload/kultursekretariatet/Publikationer/T%C3%A4nk%20om%201.raport.pdf
 
Du kan också se konferensen filmad på kultursekretariatets youtube-sida, http://www.youtube.com/vgrkultur

uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m