Rapportering till kulturrådet för 2013 klar

Västra Götalandsregionen ingår sedan 2011 i Kultursamverkansmodellen vilket innebär att de statliga medel till Västra Götalands kulturverksamheter som tidigare fördelades av Statens kulturråd nu istället fördelas av kulturnämnden. Som en följd av detta skickar kulturnämnden varje år en uppföljning av hur de statliga medlen använts till kulturrådet. Årets uppföljning har precis färdigställts och skickats in till kulturrådet. 

Kanske är du som kulturintresserad eller professionellt arbetande inom området intresserad av rapporteringen? I så fall kan du läsa den på länkarna nedan: 

Västra Götalandsregionens kvalitativa redovisning för 2013

Västra Götalandsregionens kvantitativa redovisning för 2013

Vill du veta mer om Västra Götalandsregionens roll i kultursamverkansmodellen, eller rapporteringen till kulturrådet? Kontakta kultursekretariatets handläggare Johanna Svensson på telefon 0700-82 23 35 eller e-postadressen  

rwpivvi5ru5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m