Seminarium om kulturella EU-projekt 3 september i Göteborg

Den 3 september är ni med idéer om europeiska samarbetsprojekt välkomna till Stadsmuseet i Göteborg på seminarium.

Elin Rosenström på den svenska kontaktpunkten för Kreativa Europa ger en övergripande bild programmet samt ger mer konkret information till blanketter och andra formalia. Mer detaljer finns här på hemsidan från tidiga augusti.

Vid frågor, kontakta Annika Strömberg, ansvarig för EU-frågor på kultursekretariatet:   eller telefon 010-441 21 72.

uiqt|wBivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m