Tilldelning av Frispel mars 2014

I samband med kulturnämndens sammanträde den 20 mars 2014 blev det klart vilka ansökningar om Frispelsstöd som beviljats medel vid första tilldelningstillfället för 2014. Hela beslutsunderlaget finns på länken här. Underlaget ligger lite längre ner på sidan, i högerspalten.

uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m