Kultur och hälsa

Syftet med kultur i vården är att bidra till folkhälsa och friskvård med hjälp av kultur i projekt med potential att leva vidare efter projektperioden. Projekten är också till för att utveckla ett hållbart samarbete mellan hälso- och sjukvården, kommunal omsorg och kulturområdet, såväl institutioner som fria aktörer.

I kulturstrategin En mötesplats i världen framhålls kulturens betydelse för att vidga deltagandet och gynna nyskapandet. Dessa aspekter är centrala även för arbetet med Kultur i vården. Projekten kan vara riktade antingen mot vårdtagare eller mot fortbildande insatser för personalen.

De projekt som får stöd av kulturnämnden kommer att få en följeforskare som beskriver resultat och effekter efter projekttidens slut.

Vad prioriteras?

  • Projekt i samverkan mellan hälso-/sjukvård och kulturområde
  • Projekt som har potential att leva vidare av egen kraft
  • Projekt över kommungränserna
  • Projekt i samverkan med förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet och/eller kommunalförbunden

Vem kan söka?

Juridisk person med avsikt att bedriva verksamhet i Västra Götaland.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Kontakt

Bild på Anna Karlsson

Anna Karlsson

Telefon: 0701-49 25 75  

Ansökningsdatum

1:a ansökningstillfället
15 februari 2016

2:a ansökningstillfället
15 oktober 2016

OBS! Om sista ansökningsdag infaller på en helgdag flyttas den automatiskt fram till nästkommande vardag.

Ansök här

Ansök om projektmedel Kultur och hälsa här:

Till ansökningsblanketten

uiqt|wBivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m