Välkomna till Reväst seminarium -Landskap i långsiktig planering

Har vi rätt planering, system och ideologi i Sverige för att förena det vackra och hållbara med det rationella och funktionella? Trafikverket har sedan hösten 2010 arbetat med projektet ”Landskap i långsiktig planering”. Syftet är att utveckla en metodik där landskapets värden och innehåll tydliggörs och blir en av utgångspunkterna i den långsiktiga planeringen av infrastruktur. Denna eftermiddag belyses frågan utifrån olika perspektiv och erfarenheter på området.

Arrangör är nätverket Reväst vid Göteborgs universitet, där bland annat Västra Götalandsegionen samt flera andra kommuner, regioner och fackorganisationer i Västsverige ingår.

Tid: 11 september, kl. 13.00-16.30 (fika 14.30-15) + Snicksnack

Plats: SKF-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Anmälan: via www.revast.org.gu.se

Program

- Välkomna

- Överblick över hållbar utveckling av landskapet, människan i landskapet och vad det innebär att förstå landskapet i samhällplaneringen, särskilt vid byggande av infrastruktur.
Bengt Schibbye, Landskapsarkitekt, Schibbye AB

- Trafikverket har sedan hösten 2010 arbetat med projektet ”Landskap i långsiktig planering”. Syftet är att utveckla en metodik där landskapets värden och innehåll tydliggörs och blir en av utgångspunkterna i den långsiktiga planeringen av infrastruktur.
Johnny Hedman, Chefsarkitekt Trafikverket

- Forskning landskap och miljö- Samverkan kring landskap och tillgång till landskapet.
Marie Stenseke, Professor i Kulturgeografi

- Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet samarbetar för genomförandet av den Europeiska Landskapskonventionen.
Tomas Olsson, regionutvecklare kultur, vid Kultursekretariatet

- Paneldebatt med talarna samt:
Georgia Larsson, regional planerare, infrastruktur och IT

- Snicksnack - Föreningen för samhällsplanering- (direkt efter seminariet i samma lokal)

”Föreningen för samhällsplanering i Västra Sverige vill medverka till att vidga diskussio­nen om staden, människorna och framtiden. Vi gör det genom snicksnack - ett diskus­sionsforum öppet för alla - medlem som icke medlem.”

Moderator: Lars Nordström

 

Seminariet är kostnadsfritt, sprid gärna inbjudan i ditt nätverk.

Vi ser fram emot ett mycket intressant seminarium!

uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m