Workshop: Så kan unga engageras för sin hembygd

Vad kan föreningslivet och de offentliga aktörerna göra för att stödja ungas engagemang i hembygden? Det lokala föreningslivet spelar en viktig roll för att stödja lokala initiativ från ungdomar.

Mycket har gjorts och görs inom området. Nu arrangeras en workshop som vill inspirera, informera och erbjuda nya kontakter och synergieffekter. Dagen är helt kostnadsfri och anmälan sker senast 28 januari till  , eller per telefon: 0522-65 33 33.

Tid: 29 januari, kl 13.00-17.30
Plats: Gyllene Kärven, Herrljunga

Program och mer information om workshopen hittar du här.

Arrangörer är Västergötlands Hembygdsförbund, Västra Götalandsregionen, Studieförbundet Vuxenskolan samt Sveriges Hembygdsförbund.

Workshopen är ett startskott för en process där ungdomar ges möjlighet att tillsammans med kommuner och hembygdsorganisationer arbeta med lokal kultur och vidareutveckla sig inom exempelvis besöksnäring och guideteknik. Processen ska drivas på lokal nivå och ge aktörerna ökad kunskap om lokalhistoria och kommunerna de bor i. 

Vill du veta mer? Kontakta Birgitta Adler,  

%vozmoqwvH{%v5{mjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m