Workshop i mikrofinansiering

Från och med den 1 januari stöttar Västra Götalandsregionens kulturnämnd mikrofinansiering via crowdculture.se. Det innebär att du som har ett kulturprojekt kan lansera dig på sajten och samtidigt få del av regionala medel.

Utöver pengar till projektet kan mikrofinansiering innebära förstärkt kontakt med publiken och kontakt med nya målgrupper. Vad skall man tänka på när man lägger upp ett projekt och hur når man bäst nya målgrupper? Välkommen till en workshop om mikrofinansiering, ta gärna med ett projekt som du vill pitcha! 

När?  Torsdagen den 30 januari kl 16-18
Var? Andra Långgatan 30, Göteborg 

Workshopen är gratis, bara att komma dit. Om du har ett särskilt projekt som du vill pitcha, anmäl till Ylva Gustafsson på:   

Välkommen!

%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m