Kultur i Väst

Kultur i Väst är en kulturförvaltning inom Västra Götalandsregionen. Här arbetar drygt 70 personer till exempel som konsulenter, producenter, kommunikatörer, journalister och administratörer.

De flesta av oss jobbar i Göteborg, men några finns också i Skövde, Borås, Skara och Uddevalla. Alla arbetar vi med att stärka och utveckla kulturen i Västra Götalandsregionen. 
Vårt uppdrag kommer från politikerna i regionens kulturnämnd och verksamheten finansieras med skattepengar. Kultur i Väst har inget ekonomiskt vinstintresse.

Besöksadress:
Rosenlundsgatan 4,
Göteborg
Postadress:
Kultur i Väst
404 44 Göteborg

Telefon: 031- 333 51 00

Hemsida: www.kulturivast.se
E-post:  

uiqt|wBqvnwHs}t|}zq%vi{|5{mqvnwHs}t|}zq%vi{|5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m